200 utalentowanych seniorów!

Poznański Przegląd Twórczości Seniorów organizowany jest w Poznaniu po raz pierwszy. A wystąpią senioralne zespoły wokalne i chóry z terenu Poznania działające w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, parafiach i w wielu innych środowiskach.

Przegląd odbędzie się 21 października 2017 w Sali Koncertowej w Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu w godzinach 12:30 – 18:20. Serdecznie zapraszamy!

Prezentacje zespołów odbędą się w dwóch kategoriach: zespoły wokalne (jednogłosowe) i chóry. Do przeglądu zakwalifikowało się 15 zespołów, a co za tym idzie na scenie zaprezentuje swój talent i pasję ponad 190 seniorów.

Przegląd nie ma charakteru konkursu a celem wydarzenia są: prezentacja aktywności twórczej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy seniorami, instruktorami i animatorami działalności kulturalnej, integracja przez sztukę oraz promowanie aktywnego i twórczego stylu życia wśród poznańskich seniorów.

Share

Zobacz również