20 nowych – starych drzew!

W najbliższych tygodniach Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna prace związane z nasadzeniami drzew. Nowe drzewa posadzone zostaną w zamian za usunięte z pasów drogowych związku z ich złą kondycją zdrowotną i stwarzaniem zagrożenia bezpieczeństwa. Na naszym osiedlu uzupełnionych zostanie 20 drzew.

Niestety na Starym Mieście drzew ubywa z wielu powodów. Na problem usychających głogów na Placu Wolności wskazywała radna Maria Sokolnicka Guzek.

Wiele drzew jest rozjeżdżanych przez samochody lub po prostu sadzonki nie przyjmują się.

Regularnie przesyłamy do Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich zdjęcia wskazujące brakujące bądź uschnięte drzewa licząc na uzupełnienie drzewostanu. Niestety nie wszędzie jest to możliwe, często z powodu niewłaściwego przygotowania przed laty podłoża – informuje radny Tomasz Dworek

Między innymi z tego powodu nie będzie kompensacyjnego nasadzenia na ul. 27 Grudnia w pobliżu McDonaldsa. Cały rząd drzew nie przyjął się przy skwerze Bohaterów Akcji Bollwerk. Nasadzone tu jarzębiny przez prawie 10 lat w ogóle nie urosły. Zarząd Dróg Miejskich planuje tu jednak nową koncepcję zaaranżowania przestrzeni i nowe drzewa.

Radni mają nadzieję, że kolejne prace związane z rewitalizacją centrum w jeszcze większym stopniu będą powiększały strefy zieleni i rekreacji. Warto przypomnieć, że Poznań był jednym z najbardziej zazielenionych miast w Polsce z unikatowym założeniem klinów zieleni i sporą liczbą parków

W ramach działań związanych z sadzeniem drzew będą wykonywane niezbędne prace przygotowawcze, brukarskie i ziemne, w zależności od specyfiki i uwarunkowań terenu. Bardzo ważna jest dla młodych, nowo sadzonych drzew, wymiana zdegradowanego podłoża na ziemię urodzajną aby zapewnić im dobry wzrost i rozwój od samego początku – informuje Marcin Idczak z Zarządu Dróg Miejskich

Wszystkie nowo posadzone drzewa będą podlegały pielęgnacji gwarancyjnej a następnie zostaną włączone do stałego utrzymania co oznacza, że będą systematycznie podlewane i nawożone, w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto, drzewa te będą zabezpieczone tak aby zminimalizować zagęszczenie gruntu kołami samochodów, które jest jedną z głównych przyczyn zamierania drzew w pasach drogowych.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w obrębie Starego Miasta będą prowadzone pojedyncze obsadzenia uzupełniające drzewami na terenie ulic: Nowowiejskiego, Długiej, Garbary, Marii Magdaleny, Szelągowskiej, Słowiańskiej, a także w rejonie placu Wielkopolskiego. Łącznie planowane jest posadzenie około 20 drzew.

Prace potrwają planowo do 30 listopada.

Nie trzeba przekonywać do tego, że obecność drzew przy ulicach wpływa korzystnie na nasze zdrowie, m.in. przez redukcję zanieczyszczeń występujących w powietrzu, którym oddychamy. Pod tym względem prowadzono badania naukowe, które obrazują dla porównania ilość zanieczyszczeń na ulicy nie posiadającej drzew oraz na ulicy z drzewami.

Badania cytowane przez prof. Szczepanowską (2001), wieloletnią projektant i główną konsultant rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic w Nowym Jorku, obrazują jak bardzo potrzebujemy drzew w naszych miastach, jak bardzo są one nam niezbędne. Ilość zanieczyszczeń pyłowych na ulicy bez drzew to przedział od 10 000- 13 000 tys. drobin na litr powietrza, gdy na ulicy z drzewami, ilość zmniejsza się do 3000 – 4000 tys. drobin/l.

Share

Zobacz również