Tramwaj w Ratajczaka, gdzie będzie skręcał?

Rada Osiedla wnioskowała w sprawie budowy torów tramwajowych w ul. Ratajczaka i uwzględnienia w studium przebudowy łuków tramwajowych umożliwiających skręt z ul. Ratajczaka w ul. Święty Marcin oraz z placu Wolności w ul. Ratajczaka,

W ocenie Rady powstanie łuków pozwoliłoby w przyszłości na wykorzystanie potencjału sieci tramwajowej w naszym mieście oraz umożliwi lepsze skomunikowanie Centrum Miasta z innymi osiedlami. Proponowane rozwiązania będą także ułatwiały komunikację w przypadku awarii taboru tramwajowego.

Miasto powinno kłaść nacisk na komunikację tramwajową, więc bimba w Ratajczaka jest dobrym pomysłem. Im więcej łuków tym lepiej, przede wszystkim w sytuacjach awaryjnych. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dwa tory w Ratajczaka [na odcinku pomiędzy 27 Grudnia w Św. Marcinem są nierealne] – ulica ma być współdzielona przez wielu użytkowników: w tym kierowców, rowerzystów i pieszych, nasadzona mają być także w gruncie drzewa. Lewoskręt od strony Placu Wolności problematyczny technicznie i infrastrukturalnie [znajduje się tam duży 6 metrowy kolektor, który nie powinien być pod torami]

Natomiast zakręt torów na Ratajczaka przy skręcie w Św. Marcin i dalej w stronę Al. Marcinkowskiego jest niemożliwy technicznie – konieczne „ścięcie kamienicy”.

Poniżej plusy i minusy rozwiązań przedstawione przez urzędników Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, Zarządu Transportu Miejskiego i projektantów podczas spotkania z RO Stare Miasto.

Jak informuje Biuro Koordynacji możliwość wykonania prawoskrętu tramwajowego z ul. Ratajczaka od strony Wildy – w ul. Św. Marcin analizowano już w projekcie – koncepcji z roku 2000 (autor Jan Lelonkiewicz z zespołem) gdzie wskazano, że dla funkcjonalności tego rozwiązania konieczne jest „podcięcie” narożnikowej kamienicy, w związku z tym potraktowano to raczej jako ciekawostkę niż możliwość.

W ramach konsultacji z 2015 roku wypracowano następującą siatkę połączeń z u. Ratajczaka.

  • jeden tor w ul. Ratajczaka od ul. Św. Marcin wraz z lewoskrętem w ul. 27 Grudnia;
  • prawoskręt z ul. Św. Marcin w ul. Ratajczaka, wraz z dwutorową relacją w kierunku ul. Matyi / Królowej Jadwigi;
  • Prawoskręt tramwajowy z ul. Ratajczaka w ul. Św. Marcin – w stronę Podgórnej [to rozwiązanie nie jest możliwe technicznie]
  • Natomiast drugi tor w ul. Ratajczaka, od Św. Marcina w stronę 27 Grudnia został wskazany wyłącznie jako „dodatkowa opcja projektowa”.

Z dwóch torów na Ratajczaka [od 27 Grudnia do Św. Marcina] miasto rezygnuje. Argumenty wydają się sensowne.

  • Ratajczaka ma być traktem współdzielonym dla różnych użytkowników, pieszych [szerokie chodniki], rowerzystów [wydzielona ścieżka rowerowa], aut i tramwajów. Dodatkowy drugi tor zaburzy ideę współdzielenia tej przestrzeni i uniemożliwi nasadzenia drzew [w gruncie] po stronie zachodniej]
  • Budowa drugiego toru na Ratajczaka pomiędzy 27 Grudnia a Św. Marcinem jest utrudniona także z powodu 6 metrowego kolektora. Ewentualna awaria powodować będzie zamknięcie komunikacji

Przedstawiciel ZTM wskazał, że każde rozwidlenie torów jest pożądane z punktu widzenia ruchu tramwajowego [awarie, objazdy] tym niemniej miasto planuje tu dodatkowe trasy alternatywne z pełną „gwiazdą torów” przy skrzyżowaniu Wierzbięcic – Niezłomnych i Królowej Jadwigi – Matyi oraz kursy przez Towarową z dodatkowym skrętem na Św. Marcin w stronę Gwarnej.

  • Dzisiejszy przystanek przy empiku / Arkadii ma zostać przeniesiony za skrzyżowanie Ratajczaka / 3 Maja, co pozwoli na dostęp do linii z obu kierunków – zarówno od strony Marcinkowskiego, jak i po skręcie z Ratajczaka. Wskazywano na negatywne przykłady „polowania” na tramwaje na Wildzie pomiędzy Wierzbięcicami a Górną Wildą – w stronę Dębca, czy na Kórnickiej.

Konsultacje z 2015 roku wskazały także na takie elementy jak: zastosowanie zielonego torowiska [raczej nierealne na obszarze staromiejskim?], wykonanie dodatkowego przystanku tramwajowego w ul. Św. Marcin przed ul. Ratajczaka; były również głosy że przystanek powinien być za skrzyżowaniem, zawężenie torowiska do 3,0 m i wykonanie pasa rowerowy w jezdni.

Skręt z Ratajczaka w Św. Marcina – w kierunku Al. Marcinkowskiego

Wprowadzenie omawianej relacji tramwajowej, generuje następujące problemy związane z założoną funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem układu drogowego, w kontekście wszystkich jego użytkowników:

  • niedostateczna ilość miejsca dla pieszych przy narożnej kamienicy tj. ok 2,8-2,9 m, co dodatkowo zawężają zewnętrzne schody do lokalu użytkowego;
  • klienci narożnikowego lokalu, będą wychodzili na torowisko tramwajowe;
  • łuk torowiska pod bardzo niekorzystnym kątem przecina kontrapas rowerowy, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, gdy tramwaj jedzie za lub równolegle z rowerzystą i zaczyna skręcać w prawo.

Nowe trasy

W najbliższym czasie spodziewać możemy się uelastycznienia sieci komunikacyjnej. Przy skrzyżowaniu Wierzbięcice / Matyi / Niezłomnych – Ratajczaka Królowej Jadwigi planowane jest zbudowanie pełnej gwiazdy – komunikacji we wszystkich kierunkach

Pamiętać powinniśmy o tramwaju z Naramowic, który po skręcie z Garbar pojedzie Małymi Garbarami do Placu Wielkopolskiego i dalej… planowane są także zmiany przy Okrąglaku. Tory z kierunku Pl. Wolności skręcać będą także w Mielżyńskiego?

Zmieni się także komunikacja przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości Św. Marcin – Towarowa. Bimba będzie mogła tu po remoncie skręcać we wszystkich kierunkach. Od strony Dworca do Kaponiery i w stronę Gwarnej [są tu plany trasy „ósemki”]. A od strony Gwarnej do Kaponiery i Dworca PKP.

Ważne jest także dotrzymanie terminów, związane z wykorzystaniem środków unijnych w projekcie Centrum, by nie stracić dotacji.

Share

Zobacz również