Standardy dostępności po poznańsku!

Chodnik przy nowej inwestycji przy ul. Mostowej / Dowbora Muśnickiego nie jest łatwą przeprawą, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami ale także rodziców z dziećmi. Przejście jest wąskie, z przeszkodami w postaci słupów po środku chodnika. Od strony Garbar na dodatek jeden z fragmentów chodnika [ciąg płytek] ułożony jest niżej, co grozi upadkiem.

Co więcej sklepy znajdujące się przy tym trakcie nie posiadają wejścia od zaplecza, tym samym chodnik będzie wykorzystywany jako miejsce dostaw. Choć prezes spółki deweloperskiej podczas spotkania organizowanego przez Radę Starego Miasta mówił, że wyjątkowy charakter inwestycji przyciągnie w to miejsce mało uciążliwych najemców, np. kancelarie adwokackie to do zasiedlenia przymierza się tu Żabka.

W 2018 roku Miasto Poznań przyjęło Standardy Dostępności, które obowiązują wszystkie wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów realizowanych na terenie miasta Poznania.

Jak precyzje rozporządzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania stosowanie Standardów jest wskazane przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej stosowanie niniejszych Standardów nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności m.in. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

Tymczasem w dokumencie tym możemy przeczytać: § 44. Szerokość chodnika

„Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.”

Niniejsze zarządzenie jest obowiązujące dla wszystkich koncepcji, planów i projektów budowlanych, których przygotowanie bądź zlecenie nastąpi po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

Tym samym zwracam się z pytaniami do prezydenta Miasta Poznania o realizację w tym miejscu Standardów Dostępności.

1. czy zostały zastosowane Standardy Dostępności, a jeżeli nie to z jakich przyczyn, biorąc pod uwagę, że względy historyczne oraz konieczność kontynuacji fasady nie miały tu miejsca.

2. Czy zastosowano tu przepisy § 44 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

4. Standardów Dostępności uprzejmie prosimy o przesłanie opinii Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej [stanowisko usytuowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury dotyczące omawianej inwestycji i chodnika przy Dowbora Muśnickiego [stosowania Standardów Dostępności]

Uprzejmie prosimy na przykładzie tej inwestycji, o przedstawienie procedur i dokumentów, opinii poszczególnych podmiotów wymienionych w Standardach Dostępności. To ważna rzecz dla radnych pokazująca realizację określonych procedur.

Procedury Standardów Dostępności dotyczą:

  1. analizy dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia wymagań określonych w Standardach Dostępności dla Miasta Poznania i wydawania opinii w sprawie projektów podlegających uzgodnieniu;
  2. uzgadniania z projektantem szczegółowych rozwiązań zapewniających dostępność przestrzeni objętej inwestycją;
  3. monitorowania inwestycji miejskich w przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie procesu inwestycyjnego;
  4. oceny sposobu wdrażania rozwiązań projektowych;
  5. współpracy z inwestorami i projektantami;
  6. udzielania porad technicznych inwestorom i projektantom;
  7. współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób
    z Niepełnosprawnościami oraz Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prosimy także o audyt poprawności ułożenia chodnika pod kątem Standardów Dostępności.

Tutaj informacja o Standardach Dostępności w Mieście Poznań: https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,3842,41505.html

O źle zaprojektowanej miejskiej infrastrukturze pisał Tomasz Hejna z Gemeli Poznańskiej https://gloswielkopolski.pl/mpk-poznan-starszy-mezczyzna-uderzyl-sie-w-glowe-na-przystanku-wroclawska-bedzie-walczyl-o-odszkodowanie-od-miasta/ar/c1-14167969

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *