Potrzebna rozbudowa szpitala bez parkingu to nie jest dobry pomysł!

Przy ul. Strzeleckiej stanie nowy cztrerokondygnacyjny budynek, który zostanie połączony z istniejącymi już budynkami Wielkopolskiego Centrum Onkologii Prace budowlane powinny ruszyć w kwietniu. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał na wybudowanie budynku dwa lata. Co ciekawe realizowany nie będzie projekt, który wygrał konkurs, tylko obiekt który otrzymał drugą nagrodę.

Z punktu widzenia mieszkańców Starego Miasta to kolejny problem z miejscami parkingowymi. Co prawda budynek będzie posiadał jednokondygnacyjny parking podziemny, to nie wiadomo, czy będzie dostępny dla pacjentów. Jak znam życie, będzie służył lekarzom. Problemy z zaparkowaniem aut znane są tu wszystkim, zarówno mieszkańcom, pacjentom dwóch szpitali jak i Straży Miejskiej, która przeciwdziała „mafii parkingowej”.

Tu informacje o konkursie na rozbudowę centrum onkologii: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan/ Wizualizację pochodzą ze strony SARP-u]

Rada Starego Miasta przy okazji planów rewitalizacji Garbar i Placu Bernardyńskiego wskazywała na konieczność wybudowania parkingu kubaturowego w sąsiedztwie szpitala Ośrodka Protonoterapii, jako wspólnej inwestycji Miasta Poznań, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i państwa [Urzędu Wojewódzkiego]

W sierpniu 2019 roku pytaliśmy o postęp prac. Grzegorz Michalski, prezes Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji [spółka Miasta Poznań] poinformował o działaniach zmierzających do wpisania inwestycji do budżetu Miasta Poznania na 2020 oraz Wielkoletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.

Tu stan na 2019 rok:

W odpowiedzi na kolejne pismo z października dowiadujemy się, że projekt nie został wpisany ani do prognozy nie ma go także w budżecie, także na 2021 rok! Co więcej dowiadujemy się, że ostateczna funkcja nie została przesądzona choć miastu zależy na parkingu…

Ten parking jest potrzebny przede wszystkim pacjentom szpitala z chorobami nowotworowymi i naczyniowymi po amputacjach przyjeżdżających tu z całej Wielkopolski, autami a nie komunikacją publiczna. Rozbudowa potrzebnej infrastruktury powinna obejmować budowę parkingu dla pacjentów z całej Wielkopolski, brak parkingu jest bezmyślnością!

Dziś szpitale, zwłaszcza te o zasięgu regionalnym z wielu powodów buduje się poza centrami miasta Onkologia z Garbar zapewne w wyniku nagromadzenie nowoczesnej technologii jeszcze przez wiele lat będzie znajdowała się w tym miejscu. Wiele natomiast wskazuje, że z fyrtla wyprowadzi się szpital kliniczny z Długiej, po wybudowaniu nowych budynków na Grunwaldzie. Nowy kompleks to tylko jeden z powodów, drugi jest taki, że teren ten jest własnością kościoła katolickiego. By zapewnić ład architektoniczny w tej części miasta należałoby uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, by ustrzec się przez destrukcyjną deweloperską zabudową.

Z terenu szpitala onkologicznego zniknie znajdująca się tu przedwojenna willa. W listopadzie 2016 r. budynek z 1933 roku został wykreślona z rejestru zabytków.

Z informacji inwestora: W budynku będą udzielane świadczenia onkologiczne w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Według zapowiedzi na pięciu piętrach budynku zostaną umieszczone zespoły poradni narządowych w zakresie leczenia raka piersi, nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego, narządu rodnego oraz skóry. Powstaną też poradnie konsultacyjne dla pozostałych nowotworów, jak: nowotwory urologiczne (rak prostaty, pęcherza moczowego), ośrodkowego układu nerwowego, rak płuca. W nowym budynku planowane jest też utworzenie Oddziału Chemioterapii Dziennej, w którym będzie prowadzone leczenie w zakresie onkologii klinicznej i immunoterapii w trybie dziennym bez potrzeby hospitalizacji.

Dzięki nowej inwestycji możliwe będzie, że pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji przyjmowani będą w nowym budynku, co przyczyni się do powiększenia bloku operacyjnego o trzy dodatkowe sale operacyjne, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii medycznych. Tym samym liczba sal operacyjnych WCO zwiększy się do dziewięciu.

Nowy budynek przy ul. Strzeleckiej będzie połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii przez budynek centralnego bloku operacyjnego, co zapewni efektywny ruch pacjentów na terenie WCO.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *