Parking na Placu Mickiewicza tylko do końca czerwca 2018 r

234 wolne miejsca na parkingu pod Kaponierą, a pod Filharmonią i Teatrem Wielkim kilkadziesiąt nielegalnie zaparkowanych aut, zniszczone chodniki, trawniki i znak drogowy, brak szacunku do historii [samochody pod pomnikami], niedziałające oświetlenie na Wieniawskiego – taka to kultura wysoka w Poznaniu!

Radni ze Starego Miasta nie po raz pierwszy poruszają problem nielegalnego parkowania w centrum miasta. I jak pokazują zdjęcia z niedzieli 12 listopada to nie jest problem braku wolnych miejsc. Po godzinie 18:00, czyli po rozpoczęciu wydarzeń kulturalnych tablica informacyjna wskazywała aż 234 wolne miejsca pod Kaponierą.

Konieczne jest z jednej strony prowadzenie działań promujących parking pod Kaponierą z drugiej – skuteczne działanie Straży Miejskiej.

Radny Tomasz Dworek: Do działań promujących porządek i parkowanie należy włączyć działy marketingu i sprzedaży Filharmonii i Teatru Wielkiego. Osoby kupujące bilety powinny otrzymać informację o parkingach w najbliższym sąsiedztwie, warto także takie wskazówki zamieścić na stronach internetowych instytucji kultury. To właśnie poznańskie elity powinny promować kulturalne zachowania i patriotyzm, który w tym przypadku wyraża się w szanowaniu przepisów prawa i przestrzeni publicznej służącej różnym użytkownikom.

Warto podjąć już teraz takie działania, bo zgodnie z zapowiedziami Zarządu Dróg Miejskich parking na Placu Mickiewicza funkcjonował będzie do końca czerwca 2018 roku.

Radny Marcin Liminowicz: Trudno zrozumieć, dlaczego miłośnicy Opery, pomimo znaków zakazu parkują na nieprzystosowanym do aut chodniku, wjeżdżają także na trawniki. W konsekwencji radni staromiejscy wystąpili do Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Koordynatora ds. estetyki o zaproponowanie rozwiązań, które byłyby zgodne z plastycznym wizerunkiem Poznania i wpływały na komfortowe korzystanie z ciągów pieszych przez wszystkich użytkowników miejskiej przestrzeni.

Jednak do ustawiania słupków w historycznej przestrzenie negatywnie nastawiony jest miejski plastyk.

Niestety wygląda także na to, że działania marketingowe miejskich parkingów w Poznaniu w ogóle nie są realizowane i problem ten dotyczy nie tylko Kaponiery ale i ul. Za Bramką. Nie można w wyszukiwarce znaleźć ani strony internetowej, ani cennika czy mapki dojazdu.

Kierowcy korzystający z map googla mają tu komunikacyjny problem, bo parking „Pod Kaponierą” owszem jest, ale na ul. Noskowskiego. Jak widać prywatni operatorzy potrafią właściwie promować swoje usługi. Liczymy, że Urząd Miasta podejmie stosowne działania.


 


Treść Uchwały RO Stare Miasto w sprawie nielegalnego parkowania na ul. Fredry – dokument doc.

Share

Zobacz również