Muzeum Niepodległości – jak powinno wyglądać?

Planowane Muzeum Powstania Wielkopolskiego przy ulicy Północnej ma być w założeniach główną siedziba 5-oddziałowej placówki [Muzeum Powstania Wielkopolskiego + Muzeum Armii Poznań + Muzeum Poznańskiego Czerwca + Muzeum Martyrologii Fort VII + Muzeum Uzbrojenia]

edit: zwycięski projekt: https://www.poznan.pl/mim/bm/news/tak-bedzie-wygladac-muzeum-powstania-wielkopolskiego,135856.html

Obok funkcji wystawienniczych planowany jest tu także magazyn, pracownia konserwacja zabytków, administracja, biblioteka. Zapraszam do krótkiego podsumowania prezentacji i dyskusji po zakończeniu I etapu konkursowego.

Obiekt komunikowany jest nie jako Muzeum Niepodległości a Muzeum Powstanie Wielkopolskiego, tak by jak najbardziej zaistnieć w skali ogólnopolskiej, wykorzystać przywilej zwycięskiego spotkania. Ważny w narracji jest aspekt zwycięstwa – jak do niego doszło!

Celem marketingowych Muzeum Powstania jest przyciągnięcie do placówki 100 tyś. odwiedzających, czyli tyle, ile dziś gości Brama Poznania na Śródce.

Obecnie placówkę mieszcząca się w Odwachu na Starym Rynku odwiedza w ciągu roku 40 tys. osób [bez wydarzeń towarzyszących]. Dla porównania Muzeum Powstania Warszawskiego 700 tys. rocznie.

W założeniach dyrekcji program muzeum nastawiony będzie na kilka grup: wycieczki szkolne i turystyczne, rodziny nastawione na przekazywanie tradycji i współpracę – lekcje muzealne dla szkół poznańskich i wielkopolskich. Studenci i doktoranci pozwolić mają na odbudowę badań nad powstaniem, wyjście z interpretacji post PRL – badania multidyscyplinarne, nie tylko np. militaria ale tez szerszy społeczny akcent. Naturalnymi ambasadorami placówki będą grupy i stowarzyszenia historyczne, dla których przestrzeń muzeum będzie miejscem spotkań i wydarzeń

Ważne są także grupy zagraniczne, ale nie te nastawione na szybkie zwiedzanie, a raczej goście kongresów, spotkań biznesowych dla których tego typu placówki doskonałym opisem fenomenu miejsca i społeczeństwa, w którym przebywają.

Celem marketingowym ma być znalezienie się w Top 5 muzeów w Poznaniu

Architektura powinna symbolizować zwycięstwo, odcinając się od wpływów pruskich, bez nawiązania do twierdzy. Gmach powinien wyróżniać się na konkurencyjnym obszarze (wzgórze Wojciecha). Należy zwrócić uwagę na otoczenie, problemem mogą być nowe stawiane w sąsiedztwie bloki, a planowany układ drogowy spowoduje odcięcie tej przestrzeni.

Wysoka jakość architektury + realne koszty

Ważna jest przestrzeń wokół muzeum – kulturalny oddech, miejsce spotkań teren zielony – park szansa może też służyć mieszkańcom jednak ma być zamykany na noc. Teren powinien być komplementarny z budynkami, połączony ze wzgórzem Wojciecha, przejściem obok przedszkola, ogrodami proboszczowskimi. Powstanie tu także nowy układ ku Cytadeli, przejściem pod torami. Zwracano także uwagę na uszanowanie budynków klasztoru klauzurowego sióstr Karmelitanek.

Ważna autonomiczność przestrzeni, będzie tam także makieta Poznania, może przyciągnąć tych którzy chcą tylko makietę zobaczyć.

Dobre przykłady

Muzeum Powstania Warszawskiego [tam – adaptacja budynków], Brama Poznania [nowy budynek] praktyczne i społeczne działania, nowe skrzydło Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Historii Polski [ze świadomością skali – inspiracją logiką rozwiązania], Muzeum Historii Krakowa – ekspozycji pod rynkiem, Zajezdnia Wrocław (powiązanie z sąsiednią przestrzenia), Muzeum Śląskie w Katowicach

Dr hab. Olaf Bergman, muzea możemy podzielić na kilka grup:
– z gotowa bryłą (Muzeum Żydowskie w Berlinie, projektowane przez Daniela Libeskinda) i nowo projektowane
– muzeum narracyjne, np. II wojny, Gdańskie Centrum Solidarności, Polin) i eksponatowe (niemieckie)

Poznańskie Muzeum Powstanie Wielkopolskiego – 3 tys. powierzchni ekspozycyjnej [całe muzeum 10 tys. m2] – kilka modułów tematycznych:
– drogi do niepodległości, aspekt wojskowy + praca organiczna [1783 – 1914]
– Wielkopolanie w I wojnie światowej
– 1800 m ekspozycji stałej – Owoce zwycięstwa w II RP
– weterani

W Poznaniu mamy 1,4 mln turystów, w Kraków 10 mln

– ciekawy przykład Fabryka Schindlera w Krakowie, 300 tys. gości w ciągu roku, bez wielu zabytków [narracja historyczna], znajduje się poza ciągami turystycznymi
– ważna przestrzeń wokół, np. na rekonstrukcje.

Miejska Konserwator Zabytków zwróciła uwagę na kontekst przestrzenny, znaczenie Wzgórza Św. Wojciecha, cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, Starą Rzeźnie i Cytadelę.

Ważne jest zbudowanie relacji z kościołem Św. Wojciecha tu istnieje obawa przeskalowania, konieczność zachowania osi widokowej od strony rzeźni, ważna elewacja

Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP –nawiązał do projektu Starej Rzeźni, która powinna mieć maksymalnie 7 kondygnacji, ważny dostęp dla pieszych, nastąpić ma korekta przystanków, dobre przejście na dworzec Poznań Garbary. Na Muzeum powinna być otwarta Stara Rzeźnia. Obszar nie powinien być grodzony [ale jednak, prawdopodobnie będzie]

Planowana jest tam także lokalizacja pomnika dowódców powstania, wniosek taki złożył zespół pomnikowy z poziomu Rady Miasta Poznania


Share

Zobacz również