Koperta dla niepełnosprawnych na kontenery na odpady!

Zastanawiam się po co deweloperzy wskazują koperty dla osób z niepełnosprawnością na swoich inwestycjach, kiedy możliwość korzystania z nich zazwyczaj jest fikcją.

Przy Rezydencji Chwaliszewo (sic!) miejsce to zazwyczaj wykorzystywane jest na kontener na odpady, tak samo dzieje się przy ul. Szyperskiej na grodzonym osiedlu Esencja. Z korespondencji z Wydziałem Urbanistyki i Architektury wynika, że nie ma przejrzystych podstaw prawnych do egzekwowania przepisów, a tym samym zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami przysługujących im praw. Należy jednak zaznaczyć, że wskazane miejsca stanowią element pozwolenia na budowę – cześć projektu budowlanego.

Po co w takim razie koperty przy deweloperskich inwestycjach?

Zgodnie z prawem budowlanym budynek należy tak zaprojektować i budować zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne […]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Problem polega na tym, że miejsca te znajdują się na działkach prywatnych i miejskie służby nie mają kompetencji do ich kontroli.

Temat warto kontynuować dalej. Będę o to pytał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Share

Zobacz również