Jak mądrze rewitalizować Starą Rzeźnię?

Urząd Miasta poinformował o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Starej Rzeźni. Jak czytamy w dokumencie dotyczącym tej ogromnej inwestycji: nie stworzy negatywnych skutków przestrzennych i nie będzie naruszać wymagań ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego oraz – uwaga – polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta. Tak twierdzą urzędnicy prezydenta Jaśkowiaka. Czyli tak, kolejne blokowisko i spore powierzchni biurowe, a także planowane knajpy od Grochowych Łąk i sale koncertowe nie będą generowały większego ruchu na zakorkowanych Garbarach, gdzie pojawić się ma także tramwaj z Naramowic! To cud!

Zastanawiam się także, dlaczego dla tego terenu, tak istotnego z wielu powodów, urbanistycznych [nowa dzielnica], historycznych i kulturowych [sąsiedztwo Muzeum Powstanie Wielkopolskiego] nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, choć taką formę obiecywał m.in. Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta! MPZP powinien być konstytucją przestrzenną, niezależnie, kto jest właścicielem nieruchomości. Poniżej podsumowanie wcześniejszych dyskusji zainicjowanych m.in. przeze mnie i Radę Osiedla Stare Miasto.

Stan na koniec 2019 – Notatka po Komisji Rewitalizacji RMP

Spółka Vastint na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej zaprezentowała wstępne wizualizacje.
➡️ Grochowe Łąki – ma powstać ulica o charakterze berlińskim, z zielenią, knajpkami, działającymi zarówno od ulicy jak i Starej Rzeźni [wejście od ulicy zamykane o 22:00] – taka Taczaka tylko lepsza!
➡️ powstanie Nowa Bożnicza – na przedłużeniu obecnej [trwa proces wymiany działek z miastem] – deweloper zyska widok na park, który utworzony zostanie w stronę Wzgórza Wojciecha.
➡️ w uwagach do projektu Tramwaju z Naramowic właściciel Starej Rzeźni wnioskował o układ komunikacyjny dla organizacji imprez masowych [rozwiązanie prawne z konsekwencjami organizacyjnymi] – nie powinno to wyjść poza obecnie organizowane przedsięwzięcia teatralno – muzyczne
➡️ na terenie ma powstać sala koncertowo – widowiskowa
➡️ planuje się podziemny parking na 1000 aut [nie zapytałem niestety o tematy retencji wód]
➡️ Stara Rzeźnia, inwestycje nad Wartą [Wechta, Echo] + przy torach wzdłuż Północnej [rządowe mieszkania 500+] + Wzgórze Wojciecha – to łącznie około 20 000 mieszkańców – ograniczenie przepustowości Garbar [tramwaj z Naramowic] nie czuję póki co koncepcji komunikacyjnej a widzę korki!
➡️ cieszy inwestycja, ale będę pytał o wkład dewelopera w przestrzeń wspólną
➡️ póki co bez dokończenia I ramy komunikacyjnej mamy dwupasmową Estkowskiego – Małe Garbary – Wolnice – która to trasa odcina rewitalizowany teren od Starego Miasta
➡️ należy się zastanowić nad przejściem w kierunku Cytadeli

aktualizacja: kwiecień 2020

W ostatnim czasie przekazywane są kolejne komunikaty ze strony władz Poznania, dotyczące przyszłości wyjątkowego terenu Starej Rzeźni. Ten obszar jest bardzo ważny, nie tylko ze względu na lokalizację i powierzchnię, lecz również z uwagi na oddziaływanie na trudną staromiejską tkankę i całą okolicę, podlegającą w ostatnich latach ogromnym przemianom i intensywnej zabudowie wieloma blokami, docelowo nawet z kilkoma tysiącami mieszkań.

Rada Osiedla Stare Miasto w swoich uchwałach i stanowiskach docenia rozpoczęcie zmian urbanistycznych na terenie Starej Rzeźni. Staromiejscy radni uważają jednak, że działania te powinny mieć na celu przede wszystkim szersze założenia urbanistyczne, planistyczne i komunikacyjne oraz uwzględniać interes Miasta i lokalnej społeczności, ponieważ w przyszłości może dochodzić do konfliktów społecznych ze względu na zbyt gęstą zabudowę i utrudnienia w sąsiedzkim funkcjonowaniu.

Kluczowe dla przyszłości terenu Starej Rzeźni nie powinny być oczekiwania inwestora, którego rolą jest wypracowywanie swoich zysków i minimalizowanie kosztów, o co zresztą nie można mieć pretensji, ponieważ takie są cele biznesu w gospodarce rynkowej. Natomiast rolą Miasta, w tym radnych, jest zadawanie pytań i dbanie o równoważenie różnych interesów.

Inwestycje o takiej skali i znaczeniu powinny powstawać na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Władze Miasta Poznania miały wystarczająco dużo czasu na uchwalenie planu miejscowego na tym terenie, lecz niestety przez wiele lat nie udało się to.

Rada Osiedla Stare Miasto otrzymuje od mieszkańców i osób zaangażowanych w troskę o przyszłość naszego Miasta wiele pytań dotyczących inwestycji w Starej Rzeźni. W procesie uchwalania planu miejscowego byłyby to ważne uwagi, nad którymi urzędnicy i prezydent miasta powinni się pochylić i do których powinni się odnieść w kolejnych etapach konsultacji i wyłożeń projektu planu – mówi Andrzej Rataj, Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i radny Miasta Poznania.

Niepokojący jest również brak projektu komunikacyjnego w tym rejonie. W informacji przekazanej ostatnio przez władze Poznania czytamy: „Inwestor zaplanował około 1000 miejsc parkingowych, z czego większość będzie umiejscowiona w parkingach podziemnych. Miasto Poznań dołoży wszelkich starań, aby ruch samochodowy na przyległych drogach publicznych nie wzrósł znacząco”.

Tymczasem planowane wybudowanie na terenie Starej Rzeźni aż 600 mieszkań (chociaż wcześniej była mowa o 500), sali koncertowej na 1000 miejsc, a także utworzenie sporej liczby restauracji, kawiarni i innych punktów gastronomicznych (deweloper snuje wizję ulicy Grochowe Łąki na podobieństwo berlińskiej dzielnicy Kreuzberg), doprowadzi do ogromnego zwiększenia ruchu, chociażby ze względu na konieczną obsługę biznesu i mieszkańców. Tymczasem już obecnie ulica Garbary jest znacznie przeciążona ruchem pojazdów, które nie mają alternatywy w postaci dokończenia pierwszej ramy komunikacyjnej, postulowanej od wielu lat przez mieszkańców – przypomina Tomasz Dworek, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Dodatkowo władze miasta powinni wziąć pod uwagę szerszy kontekst okolicy, na co zwracają uwagę mieszkańcy i staromiejscy radni, a mianowicie następne wielkie inwestycje w tym rejonie generujące dodatkowy ruch: kolejne powstające bloki przy Garbarach i Szyperskiej, planowane bloki z rządowego programu przy Północnej, a także bloki na Wzgórzu Świętego Wojciecha i Na Podgórniku – wskazuje radny Andrzej Rataj.

W dalszej części informacji przekazanej ostatnio przez władze Poznania czytamy: „Nie wyklucza się częściowego ograniczenia strefy płatnego parkowania dla lepszego wyeksponowania historycznego założenia urbanistycznego Starej Rzeźni.”

Tymczasem nie jest tajemnicą, że inwestor złożył wniosek o budowę parkingu podziemnego na terenie miejskim – przy ul. Garbary głównie na potrzeby własne, a nie w celu urządzenia ogólnomiejskiego parkingu podziemnego. Oznacza to, że parking jest potrzeby, bo pomimo minimalnych, dopuszczalnych wskaźników parkingowych inwestor nie planuje na swoim terenie zabezpieczyć tego podstawowego minimum. Mówienie zatem o lepszym wyeksponowaniu historycznego założenia nie jest najważniejszą przyczyną zamierzenia – informuje Tomasz Dworek.

Ponadto w informacji przekazanej ostatnio przez władze Poznania czytamy: „W sąsiedztwie części zachodniej kompleksu, u podnóża Wzgórza św. Wojciecha powstanie ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy, łączący obszar Starego Rynku z zielonymi terenami poznańskiej Cytadeli.”

Należy tu przypomnieć, że w rejonie tym wybudowany zostanie z publicznych środków park, co wpłynie na podwyższenie wartości inwestycji w Starej Rzeźni. Budynki od strony zachodniej będą bezpośrednio sąsiadować z pięknie zagospodarowanym terenem zielonym, a nie inwestycyjnym. Planowany park obejmować będzie teren wzdłuż Wzgórza Św. Wojciech, bez otwartego publicznego dostępu, od północy graniczyć będzie z Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które ma tą zieloną przestrzenią zarządzać. Powstaje zatem pytanie o wkład dewelopera w kosztowną miejską przestrzeń wspólną.

Pytań dotyczących tej ważnej przestrzeni jest więcej, radni zamierzają odpowiedzieć na zaproszenie zastępcy prezydenta Poznania, Bartosza Gussa i przedstawić obawy mieszkańców i społeczników podczas internetowego spotkania.

Informacja UMP: https://www.poznan.pl/mim/info/news/stara-rzeznia-w-nowej-odslonie,145952.html

Tu czytaj więcej: KLIK

http://staremiasto.poznan.pl/blog/co-wiemy-o-nowej-starej-rzezni/

Share