Estkowskiego, problem ze skarpą. Co dalej z drogą rowerową?

Przy ulicy Estkowskiego na wysokości Starego Portu mieszkańcy zwrócili uwagę na osuwającą się skarpę. W maju 2022 wysłałem w tym temacie interwencyjne pismo z prośbą o stosowne działania zabezpieczające. Niestety urzędnicy żadnych działań nie podjęli a miejskie wydziały: Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Gospodarki Nieruchomościami przerzucają się odpowiedzialnością.

Dnia 10 maja 2022 roku Rada Osiedla Stare Miasto otrzymała pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wzywające Zarząd Dróg Miejskich do zabezpieczenia skarpy przy ul. Estkowskiego. Dotyczy: nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Poznań, ark. 05, dz. nr ¼ oraz obręb Śródka, ark. 10, dz. nr 24/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Cyt. Wobec zagrożenia zdrowia lub życia osób postronnych prosimy o możliwie pilne dokonanie remontu skarpy oraz analizę zasadności montażu bariery ochronnej wzdłuż skarpy po dokonaniu jej naprawy. Z uwagi na występujące zagrożenie bezpieczeństwa prosimy o możliwie pilne udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy.

Z kolei ZDM odpowiedział: przedmiotowa skarpa nie jest objęta pasem drogi publicznej. ZDM nie może ponosić nakładów finansowych i podejmować jakichkolwiek działań na terenie niebędącym w jego zarządzie. Tut. Zarząd informuje, że zostało zabezpieczone zejście z chodnika na strome, zniszczone schody prowadzące w dół skarpy. Tu zwracamy się z pytaniem w jaki sposób zostało zabezpieczone wejście na schody?

W kolejnym piśmie z października 2022 Zarząd Dróg Miejskich informuje: że ze względów bezpieczeństwa
dojście do schodów zostało zabezpieczone barierką. Prawdopodobnie społeczność wędkarska wykonała bez stosownych zezwoleń obejście przez murek omijające ww. barierkę. ZDM ponownie podkreśla, że wskazany teren nie jest administrowany przez tut. Zarząd.

Pytałem także o status budowy drogi rowerowej od Środki do al. Niepodległości. Kiedy projekt zostanie zrealizowany, jakie będzie źródło finansowania?

ZDM wyjaśnia, że prace projektowe związane z przebudową ulic: Solnej, Wolnicy i Estkowskiego, polegającej na budowie drogi dla rowerów (między ul. Kulasa a wjazdem na Wartostradę przed mostem Chrobrego) zostały zakończone. Obecnie tut. Zarząd oczekuje na wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Został także wybrany Inżynier Kontraktu. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na przełomie 2022/2023 r., z możliwością
etapowania – w zależności od dostępnych środków finansowych.

Informacje o konsultacjach drogi rowerowej: http://staremiasto.poznan.pl/home/konsultacje-droga-rowerowa-estkowskiego-solna

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *