Co dalej z niszczejącymi kamienicami?

Cieszą wszystkie odnowione kamienice na Starym Mieście. Posiadanie zabytkowego budynku dla właściciela budynku wiąże się z odpowiedzialnością i wyższymi kosztami remontu, wynikającymi z dostosowania się do wytycznych konserwatorskich. Miasto wspiera takie renowacje, choć ze względu na konieczność wkładu własnego zazwyczaj większość publicznych środków otrzymują obiekty kościoła katolickiego. Ale może być także tak, jak w przypadku kamienicy przy ul. Żydowskiej 19, sprzedanej przez Miasto Poznań za kwotę – jak informowały media 600 tys. zł uwzględniającą 50% rabat wynikający z konieczności przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych. Niestety do dziś budynek jest opuszczony i niszczeje.

Zapytałem Miejskiego Konserwatora Zabytków o stan trzech ważnych kamienic, wspomnianej przy ul. Żydowskiej, byłego squotu przy Szkolnej i Paderewskiego oraz sporego budynku wzdłuż ul. Koziej, pomiędzy Szkolną i Wrocławską.

Niestety wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo budynki straszyły będą odrapanymi elewacjami. Pomimo kolejnych decyzji m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków w kamienicach niewiele się dzieje.

Żydowska 19

W 2015 roku nowy właściciel przekazał też harmonogram remontu. – Ważne są prace, które mają zabezpieczyć budynek przed dalszą degradacją. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace inwentaryzacyjne i badania konserwatorskie, w przyszłym – prace archeologiczne w piwnicy oraz przy konstrukcji budynki i jego dachu, a potem już wykańczanie wnętrz. Koniec prac zaplanowano na koniec 2016 r. – tłumaczyła dziennikarzowi Gazety Wyborczej w 2015 roku Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Po długich 5 latach zapytałem Miejskiego Konserwatora Zabytków o stan prac.

W piśmie czytamy: Właściciel przeprowadził prace porządkowe, badania architektoniczne i konserwatorskie oraz badania archeologiczne w piwnicy budynku. Pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzą bieżący nadzór nad obiektem – oględziny, kontrole oraz rozmowy z właścicielami związane z planowanymi pracami.

W wyniku przeprowadzonych kontroli MKZ przekazał właścicielowi zalecenia pokontrolne dotyczące m.in. konieczności przeprowadzenia pełnej konserwacji fasady.

W związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych Miejski Konserwator Zabytków wydał nakaz przeprowadzenia przedmiotowych prac. Podczas ostatniej kontroli, stwierdzono wykonanie prac we wnętrzach budynku, bez wymaganego prawem pozwolenia konserwatorskiego. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na właściciela obiektu.

Okazuje się więc, że obiekt w ciągu 5 lat nie został zrewaloryzowany, ale także prace wewnątrz okazały się nielegalne. Tu pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczenia interesów podatników. O to zapytałem Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Nie wiadomo także kiedy oko cieszyć będą inne zaniedbane kamienice.
Spory budynek wzdłuż Koziej, pomiędzy ulicami Szkolną i Wrocławską a
także narożnikowy przy Szkolnej / Paderewskiego.

Kamienica przy Koziej 8/ ul. Szkolnej 3/ Wrocławskiej 4 w Poznaniu jest wpisana do rejestru zabytków miasta Poznania oraz w księdze rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego.

W 2016 r. zostały przeprowadzone w budynku sondażowe badania archeologiczne. Równolegle trwały prace dokumentacyjne i projektowe. W roku 2017 inwestor uzyskał pozwolenie na remont i wzmocnienie elementów konstrukcji budynku i podjął prace naprawcze. W październiku 2017 r. uzyskał pozwolenie konserwatorskie na remont i przebudowę budynku wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi.

W wyniku prowadzenia prac konstrukcyjnych podjęto decyzję o zmianie projektu kompleksowego remontu i przebudowy. W kolejnych miesiącach trwały prace nad nowym projektem, który został ostatecznie uzgodniony przez Konserwatora pozwoleniem z dn. 3 marca 2020 r. . Pozwolenie jest ważne do grudnia 2022 r.

Kamienica przy ul. Paderewskiego 1/ Szkolnej 2 nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, natomiast stanowi integralny element zespołu urbanistyczno architektonicznego Starego Miasta w Poznaniu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A225 z dnia 4 czerwca 1979 r.

Zawsze stanowiła własność prywatną. Dnia 11.07.2018 r. MKZ wydał pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku. W ubiegłym roku inwestor uzyskał także pozwolenia na budowę przyłącza sieci cieplnej i linii zasilania elektroenergetycznego. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków ważne jest do grudnia 2022.

Share

Zobacz również