Co dalej z niszczejącymi kamienicami?

Cieszą wszystkie odnowione kamienice na Starym Mieście. Posiadanie zabytkowego budynku dla właściciela budynku wiąże się z odpowiedzialnością i wyższymi kosztami remontu, wynikającymi z dostosowania się do wytycznych konserwatorskich. Miasto wspiera takie renowacje, choć ze względu na konieczność wkładu własnego zazwyczaj większość publicznych środków otrzymują obiekty kościoła katolickiego. Ale może być także tak, jak w przypadku kamienicy przy ul. Żydowskiej 19, sprzedanej przez Miasto Poznań za kwotę – jak informowały media 600 tys. zł uwzględniającą 50% rabat wynikający z konieczności przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych. Niestety do dziś budynek jest opuszczony i niszczeje.

Zapytałem Miejskiego Konserwatora Zabytków o stan trzech ważnych kamienic, wspomnianej przy ul. Żydowskiej, byłego squotu przy Szkolnej i Paderewskiego oraz sporego budynku wzdłuż ul. Koziej, pomiędzy Szkolną i Wrocławską.

Niestety wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo budynki straszyły będą odrapanymi elewacjami. Pomimo kolejnych decyzji m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków w kamienicach niewiele się dzieje.

Żydowska 19

W 2015 roku nowy właściciel przekazał też harmonogram remontu. – Ważne są prace, które mają zabezpieczyć budynek przed dalszą degradacją. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace inwentaryzacyjne i badania konserwatorskie, w przyszłym – prace archeologiczne w piwnicy oraz przy konstrukcji budynki i jego dachu, a potem już wykańczanie wnętrz. Koniec prac zaplanowano na koniec 2016 r. – tłumaczyła dziennikarzowi Gazety Wyborczej w 2015 roku Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Po długich 5 latach zapytałem Miejskiego Konserwatora Zabytków o stan prac.

W piśmie czytamy: Właściciel przeprowadził prace porządkowe, badania architektoniczne i konserwatorskie oraz badania archeologiczne w piwnicy budynku. Pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzą bieżący nadzór nad obiektem – oględziny, kontrole oraz rozmowy z właścicielami związane z planowanymi pracami.

W wyniku przeprowadzonych kontroli MKZ przekazał właścicielowi zalecenia pokontrolne dotyczące m.in. konieczności przeprowadzenia pełnej konserwacji fasady.

W związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych Miejski Konserwator Zabytków wydał nakaz przeprowadzenia przedmiotowych prac. Podczas ostatniej kontroli, stwierdzono wykonanie prac we wnętrzach budynku, bez wymaganego prawem pozwolenia konserwatorskiego. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na właściciela obiektu.

Okazuje się więc, że obiekt w ciągu 5 lat nie został zrewaloryzowany, ale także prace wewnątrz okazały się nielegalne. Tu pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczenia interesów podatników. O to zapytałem Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Nie wiadomo także kiedy oko cieszyć będą inne zaniedbane kamienice.
Spory budynek wzdłuż Koziej, pomiędzy ulicami Szkolną i Wrocławską a
także narożnikowy przy Szkolnej / Paderewskiego.

Kamienica przy Koziej 8/ ul. Szkolnej 3/ Wrocławskiej 4 w Poznaniu jest wpisana do rejestru zabytków miasta Poznania oraz w księdze rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego.

W 2016 r. zostały przeprowadzone w budynku sondażowe badania archeologiczne. Równolegle trwały prace dokumentacyjne i projektowe. W roku 2017 inwestor uzyskał pozwolenie na remont i wzmocnienie elementów konstrukcji budynku i podjął prace naprawcze. W październiku 2017 r. uzyskał pozwolenie konserwatorskie na remont i przebudowę budynku wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi.

W wyniku prowadzenia prac konstrukcyjnych podjęto decyzję o zmianie projektu kompleksowego remontu i przebudowy. W kolejnych miesiącach trwały prace nad nowym projektem, który został ostatecznie uzgodniony przez Konserwatora pozwoleniem z dn. 3 marca 2020 r. . Pozwolenie jest ważne do grudnia 2022 r.

Kamienica przy ul. Paderewskiego 1/ Szkolnej 2 nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, natomiast stanowi integralny element zespołu urbanistyczno architektonicznego Starego Miasta w Poznaniu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A225 z dnia 4 czerwca 1979 r.

Zawsze stanowiła własność prywatną. Dnia 11.07.2018 r. MKZ wydał pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku. W ubiegłym roku inwestor uzyskał także pozwolenia na budowę przyłącza sieci cieplnej i linii zasilania elektroenergetycznego. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków ważne jest do grudnia 2022.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *