Miesięczne archiwum Sierpień 2022

Ogrodowa – nowa zielona aleja. Konsultacje

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Piekary, w tym koncepcji powstania nowego ciągu pieszego po wschodniej stronie ulicy wraz z zagospodarowaniem...

Garncarska. Ile lat trzeba czekać na naprawę bramy?

Urocza, pozornie spokojna uliczka w centrum miasta – Garncarska, łącząca Święty Marcin z ul. Taczaka. Większość kamienic, będąca w rękach prywatnych właścicieli cieszy oko odnowionymi fasadami a wejścia do nich są zamknięte przed nieproszonymi...

Straż Miejska nie ma problemów kadrowych?

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie stanu osobowego w Straży Miejskiej. To m.in. efekt skarg mieszkańców wskazujących na problemy z dodzwonieniem się do Straży Miejskiej i długim oczekiwaniem na reakcję – patrol. W...

XXXIX Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek. 25 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum,...

Nowy projekt Statutu Osiedla Stare Miasto

Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła na ostatniej sesji projekt nowego Statutu Osiedla Stare Miasto pod warunkiem uwzględnienia przez Radę Miasta stanowiska dotyczącego braku zgody na podział osiedla na okręgi, co w opinii radnych nie...

Garbary. Kiedy drzewa w ziemi i równe chodniki?

Co dalej na Garbarach? Rewitalizacja rynku Bernardyńskiego, nowe chodniki i drzewa w ziemi. To plany na najbliższe 3 lata. Cel na przyszły rok to zeskanowanie podziemnej infrastruktury i wskazanie miejsc, w których zasadzone zostaną...

Komunikacja wokół Starej Rzeźni

Niepokoi mnie brak dyskusji związanej z nowymi inwestycjami w północnej części centrum Poznania. Na razie co nieco wiemy o Starej Rzeźni, ale pod uwagę powinniśmy wziąć pod uwagę dodatkowe elementy: nowe inwestycję po elektrociepłowni...

XXXVIII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Osiedla Stare Miast, która odbędzie się we wtorek, 9 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00, Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przedstawienie porządku obrad, Komunikaty, Oświadczenia,...