Miesięczne archiwum Luty 2022

XXXII Sesja RO Stare Miasto

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na XXXII sesję, która odbędzie się w czwartek, 24 lutego 2022 roku o godz. 17:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum,...

Pl. Kolegiacki – skwerek przy przychodni, co dalej?

[styczeń 2021] W połowie roku powinniśmy cieszyć się z odnowionego Placu Kolegiackiego. Jak informują władze miasta opóźnienie inwestycji wynika z odkryć archeologicznych, w tym licznych grobów. Ale do zagospodarowania, odnowienia pozostaje jego wschodnia część...

Poznań wraca nad rzekę! Serio?

Wydawało mi się, że jest szansa na zbudowanie oryginalnej nowej dzielnicy mieszkaniowej opartej o walory rzeki Warty z ekologicznym i społecznym potencjałem. Wcześniej inwestor angażował się w realizowaną przez Miasto Poznań strategię na rzecz...