Miesięczne archiwum Styczeń 2021

Iluminacja mostu Chwaliszewskiego. Warto odnowić!

Czteroletnia iluminacja świetlna przedstawiająca przęsło dawnego Mostu Chwaliszewski wymaga gruntownej renowacji. Rada postanowiła wyrazić pozytywną opinię dla propozycji Urzędu Miasta przeprowadzenia remontu konstrukcji. Forma iluminacji nawiązuję do jego oryginalnego kształtu. Zdecydowanie przyciąga zarówno mieszkańców...

XVIII Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XVIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2021 roku o godz. 17:00 na platformie ZOOM. Porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przedstawienie porządku obrad,...

Jak chronić drzewa? Potrzeba zmian w prawie i uczciwości!

Na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo wydawania warunków zabudowy należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania istniejących drzew i konsekwentnie egzekwować ochronę zieleni. Ważne jest także takie kształtowanie przepisów ustawowych, aby w jak...

Dyżur radnych na platformie ZOOM

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na internetowy dyżur, spotkanie z mieszkańcami, w najbliższy wtorek, 12 stycznia, w godzinach 17:00 – 18:30. Czas epidemii nie powoduje, że znikają problemy z którymi borykają się mieszkańcy, obostrzenia...

MPZP Wysoka – plan korzystny dla wybranych?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien być urbanistyczną konstytucją niezależnie od tego kto jest właścicielem działek, tymczasem po wstępnych konsultacjach przed przystąpieniem do mpzp warto zastanawiać się czy koncepcja nie faworyzuje jakiegoś interesariusza. Analizując ciekawy...