Miesięczne archiwum Kwiecień 2017

27.04.2017 – XXVII Sesja Rady Osiedla

Miejsce: siedziba Rady Osiedla Stare Miasto (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11) Data: 27.04.2017 Czas: 17.00 – 19.00   Porządek obrad XXVII sesji Rady Osiedla Stare Miasto: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przyjęcie porządku...

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Osiedla

Zapraszamy na XXVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2017 roku o godz. 17:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [Internat Zespołu Szkół Sportowych]. Wszystkie posiedzenia komisji i sesje są...

Przebudowa ul. Rybaki – punkt konsultacyjny

We wtorek 25 kwietnia przy ul. Rybaki Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do punktu konsultacyjnego na skwerze przy ul. Rybaki i Strzałowej. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wzięcia udziału w sondażu ulicznym dotyczącym zmian na...

Kwiatowa – nowe ogródki gastronomiczne

Przedsiębiorcy ze Starego Miasta planują zorganizowanie w sezonie letnim ogródków gastronomicznych przed lokalami na ulicy Kwiatowej. W przesłanym piśmie informują, że ogródki będą utworzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez Zarząd Dróg Miejskich. Proponują...

18.04.2017 – Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Miejsce: siedziba Rady Osiedla Stare Miasto (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11) Data: 18.04.2017 Czas: 18.00 – 19.30 Głównym celem spotkania będzie omówienie aktualnych spraw oraz ustalenie szczegółów dotyczących realizacji remontów przez Zarząd Dróg...

Zapraszamy na Dni Ułana z motoryzacyjnymi atrakcjami

Niejednego zdziwi, że koła będą symbolem 32. Dni Ułana 2017 – Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Cóż mają wspólnego z kawaleryjskim świętem bezduszne koła? Już dziś zapraszamy na cykl wydarzeń. Równo przed osiemdziesięcioma laty...

Nowa toaleta nad Wartą

Młodzi architekci zaprojektują oryginalną toaletę, która umieszczona zostanie przy ulicy Estkowskiego, w północnej części Starego Koryta Warty. Najciekawszy projekt wybrany zostanie w konkursie. W marcu miasto przeprowadziło warsztaty dla mieszkańców, aby zebrać pomysły na...

Strefa Tempo 30 – to także zieleń!

Rada Osiedla Stare Miasto apeluje o nowe nasadzenia zieleni i małą architekturę. Pamiętać powinniśmy, że Strefa Tempo 30, to nie tylko miejsca parkingowe, ale cała wspólna przestrzeń, w duchu kompromisu sprawiedliwie dzielona przez wszystkich...