Miesięczne archiwum Luty 2012

Zmiana w składzie Rady Osiedla

W związku ze złożeniem pisemnego oświadczenia o rezygnacji z mandatu radnego przez Panią Ewę Pilarczyk, dnia 23 lutego 2012 roku Rada Osiedla stwierdziła wygaśnięcie jej mandatu, a na wakujące miejsce,  zgodnie z § 54...

XII Sesja Rady Osiedla

Kolejna XII już Sesja Rady Osiedla, jak zawsze odbyła się 23 lutego 2012 roku. Rozpoczęła się o godz. 1700, a zakończyła o godz. 2145. Porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie...

VII spotkanie ws. strefy kibica

Wszystkich zainteresowanych planami związanymi z organizacją Strefy Kibica na Placu Wolności zapraszamy na  VII spotkania , które odbędzie się we środę 8 lutego o godz. 17:00 w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ul....

Dyżury radnych poza siedzibą RO

W ramach współpracy z Fundacją SIC! oraz Miastem Poznań koordynujących program pt. „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce” mający na celu zwiększenie aktywności społeczności m.in. Chwaliszewa oraz  wzrost kwalifikacji mieszkańców tych...